Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români adulți cu domiciliul în străinatate (C.R.D.S.)

   Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă :

· aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
· aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;
· aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
· aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;
· aveţi drept de muncă;
· sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;

· sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru adulţi:

  • permisul de şedere original (certificado de residencia comunitaria) sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de empadronamiento) sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în original, cu o traducere certificată. Singurul document pentru care NU este necesară prezentarea și a unei traduceri certificate este permisul de rezidență original;
  • certificatul de naştere românesc, in original;
  • certificatul de căsătorie românesc, în original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi);
  • sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original (pt. cei divorţaţi);
  • certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pt. cei văduvi);
  • paşaportul vechi, în original;
  • buletinele sau cărţile de identitate româneşti, în original (în cazul în care se solicită pentru prima dată acest tip de pasaport);

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă, cu traducerea efectuată de un traducător autorizat. Numai în cazul pierderii se poate da la consulat o declaraţie pe propria răspundere prezentând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

NOTĂ

SE RECOMANDĂ CA PERSOANA CĂREIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SĂ FIE ÎMBRĂCATĂ ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CORPULUI ÎN CULORI ÎNCHISE ȘI/SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE ÎMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ 

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul Consulatului României la Castellón de la Plana în perioada 26 aprilie - 01 mai 2019

29.03.2019

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castellon de la Plana va fi închis în zilele de vineri,…

ANUNT DE INTERES COMUNITAR

20.03.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în perioada 20 martie – 04 aprilie 2019 prima sesiune de finanţare…
  • Pașapoarte sosite la Consulat
  • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc