Informații pentru cetățenii romani

Oficierea căsătoriei în cadrul consulatului

Este obligatorie efectuarea, în prealabil, a unei programări pe Portalul Extern al SIMISC - Ghișeul consular on-line la adresa www.econsulat.ro

 

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi și daca cel puțin unul dintre viitorii soți, cetățean român, are domiciliul sau reședința în circumscripția consulară a misiunii diplomatice ori a oficiului consular.

 

Documente necesare pentru oficierea căsătoriei:
 
 • documentul cu care se face dovada identităţii, în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original + 2 copii;
 • certificatul de naştere – original + 2 copii;
 • certificatul medical privind starea sănătatii, cunoscut și sub numele de certificat pre-nupțial, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători (formularea în limba spaniolă acceptată este următoarea: apto/apta para casarse sau apto/apta para contraer matrimonio); certifícatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conțină și aibă toate rubricile completate, să fie legalizate cu apostilă şi să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română – original + 1 copie;
 • documente, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, certificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsătorie și certificatul de deces al fostului soț) – original + 2 copii;
 • documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în Comunitatea Valenciană – original + 2 copii;
 
NOTE:
 • Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
 • Certificatele  medicale prenupţiale pot fi eliberate atât de un medic din România, cât și de unul din Spania, în acest caz având menţiunea "Apto para contraer matrimonio/Apto para casarse", și având aplicată legalizarea cu Apostila de la Haga.
 • Documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română și legalizate. Traducerile se pot realiza de către un traducător autorizat.
 • Dosarele se vor depune într-o zi de miercuri, între orele 9 și 14, urmând ca oficierea căsătoriei să aibă loc în ziua de vineri din următoarea săptămână, între orele 11 – 15, conform programării. La depunerea declarației de căsătorie, prezența ambilor soți este obligatorie. În cazul în care viitorii soţi depun la dosar certificatele medicale obţinute la medic în Spania, la data depunerii dosarului aceştia vor da o declaraţie pe proprie răspundere că se angajează, ca până cel târziu în preziua oficierii căsătoriei să depună la dosar certificatele legalizate cu Apostila de la Haga, traduse în limba română.
 
 IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:
 ”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.
 
 Procedura obţinerii Apostilei pe Certificatul Medical obținut de la medic în Spania este următoarea:
 
Certificatul prenupţial (Certificado Medico Oficial - culoare galbenă) se poate obţine de la farmacie şi se completează de către medicul de familie de calculator sau într-un scris inteligibil. După obţinerea acestuia este necesară autentificarea semnăturii medicului care se realizează la Colegiul Medicilor. Certificatul medical astfel obţinut va fi legalizat de către un Notar, după care se va apostila la Colegiul Notarial.
Atenție! Certificatul este valabil doar 14 zile, începând cu data emiterii şi până la oficierea căsătoriei.
 Procedura anterior descrisă poate fi efectuată în cele trei provincii ale circumscripției Consulatului României la Castellon de la Plana astfel:
 
CASTELLÓN
 •        Colegiul Medicilor din Castellón
Avenida Capuchinos, 9 Bajo 12004 Castellón Tel: 964 22 00 12, Fax: 964 72 26 36
 •        Notar
 •        Colegiul Notarial din Castellón
Plaza del Real Nº 36 Bajo (12001), Castellón, Tel: 964 23 04 10
 
VALENCIA
 •        Colegiul Medicilor din Valencia
Avenida de la Plata, 34, 46013 Valencia, Tel: 96 335 51 10 - Fax 96 334 87 02
email: comv@comv.es
 •        Notar
 •        Colegiul Notarial din Valencia
C/ Pascual y Genis – 21, 46002 Valencia, Tel: 963 512 585; Fax: 963 516 553
e-mail: colegio@cnotarial-valencia.com
web page: www.cnotarial-valencia.com 
 
ALICANTE
 •        Colegiul Medicilor din Alicante
Avenida Dénia, 47-49, 03013 Alicante, Tel: 965 261 011; Fax: 965 260 515
 •        Notar
 •        Colegiul Notarial din Alicante
 C/ Bailén, 25, 03005 Alicante, Tel: 965 927 081
e-mail: alicante@cnotarial-valencia.com.
 
 .

Platforma www.votstrainatate.ro pentru preînregistrare privind votul în străinătate – Alegeri prezidențiale 2019

30.07.2019

Începând cu 28 iulie 2019, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pune la dispoziția cetățenilor români din…

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul de lucru pentru vineri, 24 ianuarie 2020 (Ziua Unirii Principatelor Române), al Consulatului României la Castelló de la Plana

08.01.2020

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castelló de la Plana va fi închis în ziua de vineri, 24 …

REACTULALIZAT - Programul de lucru cu publicul în perioada 25 decembrie 2019 - 5 ianuarie 2020 al Consulatului României la Castelló de la Plana

18.12.2019

Potrivit legislației în vigoare, Consulatul României la Castelló de la Plana va fi ÎNCHIS în zilele de miercuri, 25 decembrie…
 • Pașapoarte sosite la Consulat
 • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc