Paşaportul simplu electronic

Cartea de identitate

A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)

Documente necesare
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 5 fotografii

În conformitate cu prevederile legale, cetăţenii români au la dispoziţie și reînnoirea cărţii de identitate prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate valabil (carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu sau temporar, sau titlu de călătorie valabil).

Pentru deplasarea în România în vederea reînnoirii cărţii de identitate, atunci când solicitantul nu are o carte de identitate sau un pașaport valabil, i se poate elibera un titlu de călătorie.

Este recomandabilă efectuarea, în prealabil, a unei programări pe Portalul Extern al SIMISC - Ghișeul consular on-line la adresa www.econsulat.ro.

 


Important!

Cetăţeanul român care nu mai este în posesia documentului de identitate (urmare a furtului sau pierderii) va prezenta denunţul făcut în faţa autorităţilor spaniole. De asemenea, în cazul în care cartea de identitate a fost pierdută, solicitantul va da o declaraţie pe propria răspundere la sediul oficiului consular prezentând situaţia şi condiţiile a avut loc pierderea respectivă.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi două fotocopii
Lipsa unuia dintre documentele mai sus menţionate duce la respingerea solicitării. 

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE (în cazul în care nu a mai deţinut)

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

 • documentul eliberat de autorităţi ale statului spaniol din care să rezulte motivul întemeiat (boala, situație specială etc.) pentru care nu se poate deplasa în ţară, tradus de către un traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România sau de către un traducător jurado;
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
 • certificatul de nastere, original şi 2 fotocopii;
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original şi 2 fotocopii;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi 2 fotocopii;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecatorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi 2 fotocopii.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseu, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana careia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de parintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a parintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevazută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la un notar public român sau la un alt oficiu consular al României.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din fiecare document.

Persoana care solicită actul de identitate va indica o persoana din Romania care se va prezenta la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor (contravaloare carte de identitate si timbru fiscal). In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoană, va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plăti taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.

Termen de rezolvare: 3 luni


DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

 • documentul eliberat de autoritatile statului spaniol din care sa rezulte motivul intemeiat (boala, studii) pentru care nu se poate deplasa in tara, tradus şi legalizat de oficiul consular sau de către un traducator autorizat de către Ministerul Justiţiei din România;

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere, original si copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 • declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
 • fisa cu impresiunile decadactilare (amprentele tuturor celor 10 degete de la mâni) ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de sau reședință al solicitantului.

NOTA:
Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original şi 2 fotocopii din fiecare document

In situatia in care eliberarea primului act de identitate este solicitata dupa implinirea varstei de 18 ani, persoana care nu se poate deplasa in tara din motive obiective, poate depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal la sediul consulatului

Persoana care solicita actul de identitate va indica o persoana din România care se va prezenta la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul, pentru achitarea contravalorii taxelor prevazute contravaloare carte de identitate si timbru fiscal).

In cazul in care solicitantul nu poate indica o persoana va solicita la Serviciul comunitar numarul contului in care poate plati taxele prin transfer bancar si va depune la dosar chitanta tradusa de un traducator autorizat.

Termen de rezolvare: 3 luni

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul Consulatului României la Castellón de la Plana în perioada 26 aprilie - 01 mai 2019

29.03.2019

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castellon de la Plana va fi închis în zilele de vineri,…

ANUNT DE INTERES COMUNITAR

20.03.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în perioada 20 martie – 04 aprilie 2019 prima sesiune de finanţare…
 • Pașapoarte sosite la Consulat
 • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc