Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

A. Paşapoarte simple electronice pentru minorii sub 14 ani

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererile pot fi formulate doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus pot fi formulate de o persoană împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul.

Documente necesare:

  • certificatul românesc de naştere al minorului, în original;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • actele de identitate ale părinţilor sau actul de identitate al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.

In situațiile în care prezența ambilor părinți este imposibilă, sunt necesare, după caz: declaraţia autentificată a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui sau a reprezentantului legal, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunțată în România, și care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

Alte documente care pot fi solicitate, după caz, sunt certificatele de naștere, căsătorie sau de deces ale părinților.


B. Paşapoarte simple electronice pentru minorii peste 14 ani

Cererile care privesc eliberarea paşaportului simplu pentru minorul în vârstă de peste 14 ani se formulează de către minor, în prezența ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

Cererile pot fi formulate doar în prezența unui singur părinte atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevăzute mai sus, pot fi formulate în prezența unei persoane împuternicită de către părinţi prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, care se prezintă împreună cu minorul.

Documente necesare:

  • cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
  • certificatul românesc de naştere al minorului, în original;
  • paşaportul anterior, dacă este cazul;
  • actele de identitate valabile ale părinților, în original.

In situațiile în care prezența ambilor părinți este imposibilă, sunt necesare, după caz: declaraţia autentificată a ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui sau a reprezentantului legal, căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, pronunțată în România, și care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

Alte documente care pot fi solicitate, după caz, sunt certificatele de naștere, căsătorie sau de deces ale părinților.


NOTĂ
SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL SA FIE ÎMBRĂCAT ÎN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI ÎNCHISE ȘI/SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE CULORILE DESCHISE SAU ÎMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ 

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul Consulatului României la Castellón de la Plana în perioada 26 aprilie - 01 mai 2019

29.03.2019

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castellon de la Plana va fi închis în zilele de vineri,…

ANUNT DE INTERES COMUNITAR

20.03.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în perioada 20 martie – 04 aprilie 2019 prima sesiune de finanţare…
  • Pașapoarte sosite la Consulat
  • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc