Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în străinatate (C.R.D.S. minori)

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea pașaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca măcar unul dintre părinți să aibă domiciliul în străinătate sau să depună odată cu minorul cerere pentru eliberarea unui paşaport tip CRDS.

Este obligatorie prezența minorului și a ambilor părinți. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, sau în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați acele documente (certificatul de căsătorie, sentința de divorț etc.) din care reiese respectiva schimbare.

Documente necesare:

  • permisul de rezidență original al părinţilor/părintelui (certificado de residencia comunitaria), ori permis de şedere emis de autorităţile spaniole având ca titular minorul sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă (certificado de empadronamiento) de la autoritatea spaniolă sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă pe numele minorului eliberat de primăria locală) în original, precum și a unei traduceri certificate. Singurele documente pentru care NU este necesară prezentarea și a unei traduceri certificate este permisul de rezidență original al părinţilor/părintelui ori permisul de şedere emis de autorităţile spaniole având ca titular minorul;
  • certificatul de naştere românesc în original;
  • certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
  • sentinţa de divorţ emisă de o autoritate judecătorească din România, rămasă definitiva, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
  • certificatul (românesc) de deces al părintelui, în original (în cazul în care un părinte este decedat);
  • actele de identitate sau paşapoartele părinţilor in original
  • declarația prin care unui din părinți își declară acordul cu stabilirea de către minor a domiciliului în străinătate (în cazul în care minorul este încredințat spre creștere și educare celuilalt părinte).

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie spaniole, cu traducerea efectuată de un traducător autorizat. Numai în cazul pierderii documentului anterior, se poate da la consulat o declaraţie pe propria răspundere, prezentând situaţia şi condiţiile în care s-a pierdut documentul respectiv.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.


NOTĂ

SE RECOMANDĂ CA MINORUL CĂRUIA I SE VA FACE PAȘAPORTUL Să FIE ÎMBRĂCAT ÎN PARTEA SUPERIOARĂ ÎN CULORI ÎNCHISE ȘI/SAU INTENSE, EVITÂNDU-SE ÎMBRĂCĂMINTEA ÎN CAROURI SAU CU DUNGI DE CULOARE DESCHISĂ

 

Ghişeul consular online - Consulatul la tine acasă prin www.econsulat.ro

07.03.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Spania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita toate…

Programul Consulatului României la Castellón de la Plana în perioada 26 aprilie - 01 mai 2019

29.03.2019

Potrivit legislației române a muncii în vigoare, Consulatul României la Castellon de la Plana va fi închis în zilele de vineri,…

ANUNT DE INTERES COMUNITAR

20.03.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) organizează în perioada 20 martie – 04 aprilie 2019 prima sesiune de finanţare…
  • Pașapoarte sosite la Consulat
  • Campanie de informare a cetăţenilor care călătoresc în străinătate, în state cu diferite grade de risc